Hestewiki: Så længe den er blå

Sådan var citatet af Henry Ford selvfølgelig ikke. Det rigtige citat var noget i stil med, at “du kan vælge den i enhver farve du ønsker – så længe den er sort”. I stedet for at sælge sin ‘Ford Model T’ i forskellige farver, så strømlinede Henry Ford produktionen, og hans fabrikker spyttede tusindvis af billlige, men sorte, biler ud til forbrugerne.

Samlebåndsproduktionen endte med at gøre hestene, der ellers troligt havde trukket hestevognene gennem byerne, arbejdsløse. Ved Randers trak hestene også pramme op og ned ad Gudenåen – på de såkaldte pramdragerstier, der fulgte Gudenåen gennem landskabet.

Dengang var denne vandvej en vigtig transportkorridor, og Randers var kendt som “byen, hvor søvejen møder de 13 landeveje”. Randers Fjord, Gudenåen – og de 13 landeveje i alle retninger gjorde Randers til et vigtigt knudepunkt.

Efterhånden blev meget transport af gods flyttet over på tog og lastbiler, så hestens betydning som arbejdsdyr faldt. På markerne kom traktorerne også.

Hestehandel fyldte også meget i Randers – ikke bare på sportsdirektørens kontor på Viborgvej.

Hvis ikke dette skifte var sket, hvor bilerne gjorde hestene arbejdsløse, så ville hestene slet ikke have haft tid til at dyrke sine fritidsinteresser. Nu har hestene langt bedre tid til at spille fodbold – og De Blå Heste er et vigtigt superligahold i Danmark.